הרב אורי שרקי

תהילים - מבט אופטימי על כל ההסטוריה (פרק ל"ג)

מרחשוון תשע"זהקלטת וידאו