הרב אורי שרקי

תהילים - "טעמו וראו כי טוב ה'" (פרק ל"ד)

מרחשוון תשע"זהקלטת וידאו