הרב אורי שרקי

ראי"ה קוק על היחס אל התרבות הכללית

מתוך ספר "אורות"

מכון אורה, כ' בסיון תשע"זהקלטת וידאו