הרב אורי שרקי

הרמב"ם על השקפותיו של גלינוס, מתוך הספר "פרקי משה"

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, אייר תשע"טהקלטת וידאו