הרב אורי שרקי

הראי"ה קוק על "חכם עדיף מנביא", מתוך ספר "אורות"

מכון אורה, ח' באדר תש"פהקלטת וידאו