הרב אורי שרקי

הלץ במישנתו של הרב יהודא-ליאון אשכנזי (מניטו)

י"א במרחשוון תשפ"אהקלטת וידאו