הרב אורי שרקי

רבי שם טוב גפן ודעתו על איך נכתב ספר בראשית

מתוך שיעור בספר "לנבוכי הדור" לראי"ה קוק

מכון מאיר, ג' בשבט תש"פהקלטת וידאו