הרב אורי שרקי

שורשיה הספרדיים של הציונות

מכון מאיר, א' באב תשע"ג

מתוך שיעור על פרק חלק של מסכת סנהדריןהקלטת וידאו