הרב אורי שרקי

ראה - שמיטת כספים

תמוז תשע"ההקלטת וידאו