הרב אורי שרקי

תשובה והשעיר המשתלח לפי רמב"ם, סליחות

ביה"כ "בית יהודה", י-םהקלטת וידאו