הרב אורי שרקי

שלושת כחות הפועלות בעם ישראל - מתוך ספר אורות (אורות התחיה) לראי"ה קוק

מכון אורה, ל' בסיון תשע"והקלטת וידאו