הרב אורי שרקי

הספר "פרי צדיק" לרבי צדוק הכהן מלובלין על המאמר "משנכנס אדר מרבים בשמחה"

כ"ד באדר א' תשפ"בוידאו