הרב אורי שרקי

יום ירושלים - שחרור ירושלים, הנצרות והאסלאם

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ח באייר תשפ"בוידאו