הרב אורי שרקי

הראי"ה קוק על זמני התשובה ותשובת הדור, מתוך "אורות התשובה"

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ה' בתשרי תשפ"גוידאו