הרב אורי שרקי

כי תצא - עמון ומואב כהמשך של סדום

אב תשע"הוידאו