הרב אורי שרקי

חודש תמוז - ספר "פרי צדיק" לרבי צדוק הכהן מלובלין על חודש תמוז

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ז בסיון תשפ"גוידאו