הרב אורי שרקי

אליטה, דתיים לאומיים, מדינת הלכה

ערוץ טוב, תמוז תשפ"גוידאו