הרב אורי שרקי

האם יש לשבטי ישראל עתיד משותף כעם אחד?

בית הרב קוק, י-ם, כ"ט בתמוז תשפ"גוידאו