הרב אורי שרקי

כי תצא - החובה לשמור על הפה

אלול תשפ"גוידאו