הרב אורי שרקי

הלכות תשובה לרמב"ם - פרק א', הלכה ב'

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ח' באלול תשפ"גוידאו