הרב אורי שרקי

הלכות תשובה לרמב"ם - פרק א', הלכה ג'

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ט"ו באלול תשפ"גוידאו