הרב אורי שרקי

כי תבוא - ביכורים

ערוץ טוב, אלול תשפ"גוידאו