הרב אורי שרקי

כי תצא - שיחה על הפרשה

ערוץ טוב, אלול תשפ"גוידאו