הרב אורי שרקי

הלכות תשובה לרמב"ם - פרק ב', הלכה א'

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ב באלול תשפ"גוידאו