הרב אורי שרקי

תשובה, כפרה, קודש וחול, חגי תשרי

ערב התעוררות לימי אלול והימים הנוראים בקהילת הרב גורן בתל אביב, י"ב באלול תשפ"גוידאו