הרב אורי שרקי

ניצבים - "ובחרת בחיים"

אלול תשפ"גוידאו