הרב אורי שרקי

מדינת הלכה והרפורמה המשפטית

י"ד באלול תשפ"גוידאו