הרב אורי שרקי

תרבות השיח ושורשי הסכסוך בין המחנות השונים בעם ישראל

י"ט באלול תשפ"גוידאו