הרב אורי שרקי

הלכות תשובה לרמב"ם - פרק ב', הלכה ה'

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ט באלול תשפ"גוידאו