הרב אורי שרקי

הלכות תשובה לרמב"ם - פרק ב', הלכה ט'

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ז' בתשרי תשפ"דוידאו