הרב אורי שרקי

בראשית - תחילת הפירוש של רש"י על התורה

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ח בתשרי תשפ"דוידאו