הרב אורי שרקי

"כשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר כח משיח" - הראי"ה קוק על מלחמה, מתוך ספר "אורות"

י"ט מרחשוון תשפ"ד, ביה"כ "בית יהודה", ירושליםוידאו