הרב אורי שרקי

חיי שרה - קניית אחוזת קבר ואחיזת עם ישראל בארץ

מרחשוון תשפ"דוידאו