הרב אורי שרקי

אתגר האחווה

שיעור לעילוי נשמת סרן נתן כהן הי"ד, טבת תשפ"דוידאו