הרב אורי שרקי

ט"ו בשבט - הספר "פרי צדיק" לרבי צדוק הכהן מלובלין על מכות מצרים ותיקון האכילה

ט' בשבט תשפ"ד, ביה"כ "בית יהודה", ירושליםוידאו