שיעורים של הרב אורי שרקי - מערכת השעות

אלול תשפ"ג

עדכון: ו' באלול תשפ"גשפה\הערות נושא מקום שעה יום
Français Likoute Moharan Zoom (Orot Vekelim) 11:00-12:00 dimanche
Français, filles Berechit Machon Ora 17:00 dimanche
בנים הלכות מלכים לרמב"ם מכון מאיר 18:15 א
ההשתתפות בשיעור מותרת רק באישור הרב, על פי בקשה אישית. על מנת לקבל אישור יש לפנות ישירות לרב. ספר "שני לוחות הברית" לרבי ישעיהו הלוי הורוביץ (השל"ה) בית הרב 21:15 א'

משנתו של מניטו מכללת הרצוג, קמפוס היכל שלמה (רח' המלך ג'ורג' 58, י-ם (יש זום לקהל הרחב) 9:30 ב
בנים ספר "נתיבות עולם" למהר"ל מפראג מכון מאיר 12:15 ב
לכל הציבור ספר "נפש החיים" לרבי חיים מוולוז'ין בית כנסת "ישורון", רח' המלך ג'ורג' 44, ירושלים 10:15-11:00 ג
בנות ספר "הכוזרי" לרבי יהודה הלוי מכון אורה 14:00 ג
Français, hommes Berechit
Machon Meïr 12:00 jeudi
Français, hommes La prière Machon Meïr 15:15 jeudi
בנים ספר "אורות הקודש" לראי"ה קוק מכון מאיר 16:30 ה
בנים ספר "אורות" לראי"ה קוק מכון מאיר 17:30 ה
בנים שו"ת עם הרב מכון מאיר 18:30 ה
לכל הציבור מדינת ישראל - לאן? בית כנסת "ישורון", רח' המלך ג'ורג' 44, ירושלים 20:30 ה (השיעור שלפני ראש השנה יתקיים ביום שלישי ולא כרגיל ביום חמישי)
לכל הציבור סוגיות במחשבת ישראל ביה"כ "בית יהודה", רח' שושנה 18, קרית משה, י-ם 7:35 ו
לכל הציבור ספר "עין איה" (שבת ב') לראי"ה קוק ביה"כ "בית יהודה", רח' שושנה 18, קרית משה, י-ם אחרי מנחה שבת
לכל הציבור ספר במדבר ביה"כ "בית יהודה", רח' שושנה 18, קרית משה, י-ם 7:10-7:20 א-ה