שיעורים של הרב אורי שרקי - מערכת השעות

אייר תשפ"ד

עדכון: י"א באייר תשפ"דשפה\הערות נושא מקום שעה יום
Français Orot Zoom (Orot Ve­kelim) 10:00-11:00 di­manche
Français, filles Berechit Mahon Ora 17:00 di­manche
בנים שמונה פרקים לרמב"ם מכון מאיר 18:15 א
ההשתתפות בשיעור מותרת רק באישור הרב, על פי בקשה אישית. על מנת לקבל אישור יש לפנות ישירות לרב. ספר "שני לוחות הברית" לרבי ישעיהו הלוי הורוביץ (השל"ה) בית הרב 21:15 א'
בנים ספר "נתיבות עולם" למהר"ל מפראג מכון מאיר 12:15 ב
לכל הציבור ספר "בראשית" בית כנסת "ישורון", רח' המלך ג'ורג' 44, ירושלים 10:15-11:00 ג
בנות ספר "הכוזרי" לרבי יהודה הלוי מכון אורה 14:00 ג
Français, hommes Berechit
Mahon Meïr 12:00 jeudi
Français, hommes La prière Mahon Meïr 15:15 jeudi
בנים ספר "לנבוכי הדור" לראי"ה קוק מכון מאיר 16:30 ה
בנים ספר "דרך ה'" לרמח"ל מכון מאיר 17:30 ה
בנים שו"ת עם הרב מכון מאיר 18:30 ה
לכל הציבור סוגיות במחשבת ישראל ביה"כ "בית יהודה", רח' שושנה 18, קרית משה, י-ם 7:35 ו
לכל הציבור ספר "עין איה" (שבת ב') לראי"ה קוק ביה"כ "בית יהודה", רח' שושנה 18, קרית משה, י-ם אחרי מנחה שבת
לכל הציבור ספר דברים ביה"כ "בית יהודה", רח' שושנה 18, קרית משה, י-ם 7:10-7:20 א-ה