לרדת לרמה שלהם?

https://www.youtube.com/watch?v=WYyrwCJA0vI

מתוך השיעור (מכון מאיר, כ״ג באלול תשע״ג)