עבירה לשמה

כ' בניסן תשס"ז

שאלה:

מה זו בעצם עבירה לשמה? מצד אחד, במושג עצמו נמצאת המילה עבירה, המורה על כך שהמעשה הוא אסור, מצד שני דבורה משבחת את יעל שעליה נאמר גדולה עבירה לשמה.

ואיך יכול להיות מצב שבו עבירה יותר טובה ממצוה? הרי אנחנו מאמינים שההלכה מבטאת בצורה הכי טובה את רצונו של רבש"ע, ואותה עלינו לקיים. אנחנו גם מאמינים שרבש"ע 'מספיק חכם' כדי לחשוב על כל האפשרויות במציאות, ולומר לנו מה לעשות בכל מצב נתון (שהרי ההלכה מתיחסת גם למקרים יוצאי דופן). במקרה שההלכה מתירה למשל לעבור על איסורי שבת במצב של פיקוח נפש, ממילא זה לא נקרא עבירה, כי זה מותר!

אז מה זו עבירה לשמה? אם זו עבירה-זה לא מה שה' רוצה שאני אעשה, ואני בעצם אומר במעשה כזה, שאני יודע יותר טוב מה' מה נכון עכשיו, ואני יותר מכוון לרצונו מאשר הוא בעצמו! איך זה ייתכן?


תשובה:

עבירה לשמה היא בעצמה חלק מן ההלכה. נקראת עבירה כי סותרת את ההנחיה הרגילה, והיא לשמה, כי רק באופן שהיא נעשית לשם כבוד שמים היא מותרת. מה שאין כן בפיקוח נפש וכדומה שעירוב שיקול זר אינו פוסל את המעשה.