רבנים חרדים וציוניים, חזון איש

כ"ג בניסן תשס"ז

שאלה:

אמר לי פעם בחור חרדי שאדם שצריך ללכת לרופא הולך לרופא הכי טוב אותו דבר אדם שצריך לבחור לו את הדרך שלו ביהדות צריל ללכת כביכול לרב "הכי טוב", וברור לו שמהרבה בחינות הרבנים שעומדים בציבור החרדי עולים על הרבנים בציונות דתית מה הרב אומר על גישה כזאת.

שאלה נוספת מדוע החזון איש לא היה ציוני והאם זה נכון שהוא לא עסק בסוד ואם כן מדוע


תשובה:

כדי להחליט שמישהו "הכי טוב" בתחומו, צריך קריטריון. לגבי הרב קוק, הרי היה נחשב לגדול בדורו על ידי כל בני דורו.

אינני מבין את השאלה על החזון איש. לכל אדם יש עמדות בכיוון זה או אחר. אם החזון איש נמנה על הציבור הלא ציוני, מה בכך? לגבי הסוד, לא שמעתי.