הדרכה בנוגע למוזיקה

כ"ז בניסן תשס"ז

שאלה:

מה הדרכת הרב בנוגע למוזיקה? אינני מדבר על עיקר הדין אלא על הדרכת הרב. האם מוזיקה בעלת תוכן ראוי אך מחבר לא ראוי אפשר לשמוע? ברור לי שנפש היוצר משתקפת ביצירה אך עדיין לא ברור עד כמה אני מבחין בדקויות אלה וכשאני מבחין עד כמה יש לי יכולת לסנן השפעות, וכן אם נשמע רק מוזיקה של נגן כשר בעל נפש מושלמת אז נוכל לשמוע אך ורק את קולות הר סיני של הקב"ה... מה הדרכת הרב בנוגע למוזיקה קלאסית או איסטרומנטאלית? תורה היא וללמוד אני צריך - מה הרב נוהג בעצמו?


תשובה:

מותר לשמוע כל מוזיקה שאין בה עבודה זרה ליצנות או עגבים. יש נגן שאינו כשר ודווקא במוזיקה שלו גילה מימד טרנסצנדנטי עליון החבוי בו. ברור שיש מוזיקה טמאה, כגון וגנר, אך אין איסור לשמוע אותה, אלא בתור מחאה ציבורית מוצדקת על כך שהיא מזהמת את האויר הרוחני של כל נפש עדינה המבינה באמת אומנות מהי. (הטענה "זו רק תרבות" מורה על בורותם בענייני תרבות, של הטוענים אותה). ברור שככל שאדם רגיש יותר, ידע טוב יותר במה להזין את נפשו, אך אין בזה מקום להדרכה תורנית. לעוסקים בהשגת רוח הקודש, יש בודאי הדרכה פנימית לנפשם בעניינים אלו.