הרב קוק והמחתרות

כ"ז בניסן תשס"ז

שאלה:

האם ידוע לרב האם היה לרב קוק יחס מועדף כלפי ארגון כלשהוא אצ"ל או הגנה או האם הראי"ה היה קרוב לאיזה קבוצה יותר מבחינה פוליטית והאם הראי"ה התעסק בענינים כאלה בכלל?

שאלה נוספת: במבט לאחור איזה תפיסה צדקה, הרביזיוניסטים או הממסד של הישוב החדש? ולו היינו יכולים לחזור בזמן לאיזה אירגון הרב היה מצטרף??


תשובה:

הראי"ה נפטר לפני שקמו המחתרות. דוד רזיאל למד בישיבת מרכז הרב. יש מחברי האצ"ל והלח"י שהושפעו רבות מהרב קוק. לרצי"ה היה סליק של האצ"ל בביתו, ויש מחברי הארגון שהסתתרו בביתו. היה בקשרי הערכה הדדית עם גאולה כהן.