גילוח ותספורת ליום העצמאות

כ"ז בניסן תשס"ז, כ"ה בניסן תשס"ט, ב' בניסן תשע"דשאלה 1:

1. מה דעת הרב בנושא גילוח ליום העצמאות?

2. אם ב-10 השנים האחרונות לא התגלחתי עד לל"ג בעומר, האם מותר לי לשנות ממנהגי ולהתגלח ביום העצמאות?

תשובה 1:

1. מצוה להתגלח לפני יום העצמאות לכבוד החג. עיין מה שכתבתי על זה בסידור "בית מלוכה".

2. מותר לשנות ממנהגך, כי הוא היה בטעות.שאלה 2:

שמעתי שיש עניין להתגלח ביום העצמאות - האם הרב תומך בדבר?

תשובה 2:

כן. לפני החג אחה"צ.שאלה 3:

האם אפשר להסתפר ביום העצמאות?

תשובה 3:

צריך להסתפר לפני יום העצמאות לכבוד החג.