בית המקדש, הכותל ויום ירושלים

כ"ח בניסן תשס"ז

שאלה:

א. למה כל הקהל שנמצא בכותל מתפלל לכיוון השמש ולא למקום קודש הקדשים?

ב. למה אנשים בכותל רוקדים ושרים "ושמחת בחגך" מול חורבן בית מקדשינו? האם זה לא נראה כאילו זאת תכלית השלימות? איך אפשר לשמוח ביום ירושלים כאשר הקב"ה נתן לנו את מקום בית המקדש ואנו נתנו אותו בחזרה לאויבנו והדבר היחיד שכבשנו בירושלים זה בדיוק מה שלא נקרא ירושלים לגבי לאכול מעשר שני שלמים וכו'?


תשובה:

א. המשנה אומרת במפורש שאם היה עומד בירושלים מתפלל לכיוון המקדש היה עומד במקדש מתפלל לכיוון קה"ק, ולא נאמר שיכוון ישירות מירושלים לקה"ק.

ב. אסור להיות כפויי טובה על שה' הכניס את ישראל לירושלים של מטה. הר הבית בידינו גם כאשר בטפשותנו אנו נותנים לשונאינו לנהל את ענייניו.