מאיפה קיבלו הגוים את מצות בני נח?

כ"ח בניסן תשס"ז

שאלה:

מאיפה קיבלו הגוים את מצות בני נח? הרי אין להם אל או מישהו שנתן אותם.


תשובה:

ה' נגלה אל האנושות בימי אדה"ר, בימי נוח, ועל ידינו, ועל ידי המוסר הטבעי.