ברכת נשים על ההלל ביום העצמאות

ד' באייר תשס"ז

שאלה:

בשיעור במכון מאיר אמרת שלומדים על אמירת ההלל בליל פסח מההלל של הגאולה העתידית. האם זה אומר שגם נשים יכולות לברך ביום העצמאות כמו בליל פסח?


תשובה:

כן.