יום העצמאות בשנת אבל

ה' באייר תשס"ז

שאלה:

אני בשנת אבל על אבי הכ"מ.

א. האם מותר לי להשתתף בחגיגות יום העצמאות שכוללות נגינה והרקדה?

ב. האם מותר לי להשתתף במניין בו שרים את ההלל בליווי כלי נגינה? אם כן, האם הדין שונה בר"ח?

ג. האם אני יכול לעלות חזן בהלל?

ד. האם איסור שמיעת נגינה לאבל הוא בדיוק כמו איסור שמיעתה בזמן ספירת העומר? שכן אז התירו לשמוע מוזיקה ווקאלית ויש המתירים אף מוזיקה בקול חלש.


תשובה:

א. אסור.

ב. מותר. "האם הדין שונה בר"ח?" - כן.

ג. כן.

ד. אבל חמור יותר