מלאכה אחרי חצות ערב שבת

ה' באייר תשס"ז

שאלה:

האם יש איסור בעשיית מלאכה או בעבודה אחרי חצות ערב שבת?


תשובה:

יש איסור אחרי מנחה קטנה (כשעה ורבע לפני השקיעה) אלא אם כן זה צורך השבת.