חיוב קיום מצוות בחו"ל

ה' באייר תשס"ז

שאלה:

האם אין חובה לשמור מצוות בחו"ל? שמעתי בהרצאה שאבותינו קיימו את התורה במלואה כבר לפני קבלת התורה. על כך נשאלה שאלה למה יעקב אבינו נשא שתי אחיות, הרי זה אסור. ונתנה על כך תשובה שהוא היה בחו"ל, ובחו"ל אין חובה בקיום מצוות. הייתכן??? האם אני יכולה להסיק מכך שכשאני נמצאת בחופשה בחו"ל לשבוע או יותר אני לא חייבת לשמור שבת? כשרות? וכו'???


תשובה:

יש חובה לשמור מצוות בשלימותן גם בחו"ל, והמחלל שבת בחו"ל נהרג בבית דין. אלא שהסיבה לכך שציוותה התורה לשומרן גם במקום לא טבעי להן הוא כדי שלא תישכחנה. ולכן אבותינו הקדושים לא שמרום בחו"ל כי לפי מעלתם לא היה חשש שישכחו. ואין לומדים ממה שנהג לפני מתן תורה.