גילוח לשבת כשל"ג בעומר חל במוצ"ש

י"ב, י"ד באייר תשס"ז

שאלה:

האם ניתן להתגלח בערב שבת כאשר ל"ג בעומר חל להיות במוצאי השבת?


תשובה:

לספרדים - לא. לאשכנזים מותר ואפשר לסמוך על קיצור שולחן ערוך.