דברי י.ליבוביץ' על אמונה בה' כבורא העולם

י"ב, ט"ז באייר תשס"ז

שאלה 1:

אחד מטענותיו של פרופ' ליבוביץ' היתה שאין ערך דתי לאמונת ה' כבורא העולם שכן אזי היא תהיה בבחינת תורה שלא לשמה - כלומר אמונה בה' בגלל שהוא ברא את העולם. אלא הוא טען שיש להאמין באלוקים משום שהוא האלוקים (כמפי שטען הרמב"ם להאמין באמת משום שהיא האמת). בנוסף לדידו הטענה - אני מאמין ב' משום שהוא ברא אותי - שמה את האדם במרכז ולא האל.

רציתי לדעת האם יש סימוכין לדברי ליבוביץ' במחשבת חכמינו ושהרב יכול להפנות אותי אליהם?


תשובה 1:

אין שום סימוכין לדעתו של ליבוביץ' בענין זה במקורות היהדות. אמנם אמת היא שעבודת ה' העליונה היא שלא על מנת לקבל פרס, אך אין זה סותר את זה שה' רוצה להיטיב עם נבראיו גם אם הם עובדים לו לשמה. הנסיון להפוך את עבודת ה' לצו הקטגורי של התבונה אליבא דקנט, לא יצלח.שאלה 2:

ברצוני להעלות שאלה נוספת בעניין הנ"ל.

כידוע לרב, אליבא דליבוביץ' לאדם המאמין לא אמורה להיות כל משמעות בראיית האלוקים כבורא . לשיטתו לא ניתן לגזור מהיותו של האלוק יישות בוראת דבר וחצי דבר על חיוב קבלת עול תורה ומצוות.

לדעתי ,לדעה הנ"ל ניתן למצוא סימוכין כבר בפירושו הראשון של רש"י לתורה (אמר ר' יצחק וכ'ו). ברי לנו שאין רש"י כותב פירושים סתם אלא אם כן יש בעיה בפס' שמפריעה לו .לכאורה לא הייתה אמורה להיות שום בעיה בכך שהתורה מתחילה בסיפור בריאת העולם קודם נתינת החוקים, שכן לפי ההגיון, לפני שיינתנו המצוות יש צורך להסביר לאדם מדוע האל רשאי לצוות עליו ומדוע האדם מחוייב בקיום מצוות האל. וממילא השאלה שהעלה " לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם שהיא מצווה ראשונה " מיותרת.

סביר להניח שגם רש"י היה מודע להגיון הפשוט שהיצריך בכתיבת סיפור בריאת העולם בתחילת התורה ולפני נתינת החוקים (החודש הזה לכם ראש חודשים וכ'ו) . אולם כנראה נימוק זה לא מיישב את דעתו של רש"י ובכל זאת הוא מטריח עצמו לכתוב פירוש אחר לפס' לפיו לא התורה הוצרכה בכתיבת הסיפור אלא בגלל אומות העולם שעתידים לקרוא לנו ליסטים וכ'ו.

האם גם לדעת הרב ניתן למצוא חיזוק בעקיפין לליבוביץ מפירוש רש"י הנ"ל? כלומר האם ניתן לומר ששניהם רואים בסיפור בריאת העולם פרט מיותר בהקשר של קבלת עול מלכות שמיים. (רש"י יסבור שהסיפור נכתב בכדי להרפות ידי אומות העולם וליבוביץ' יסבור שהסיפור נכתב אך ורק בכדי לומר לנו שהאלוקים איננו העולם.)


תשובה 2:

שאלת רש"י בנויה על ההכרה שידיעה מטפיזית מופשטת כגון ראשית העולם, אינה מעניינת אותנו אם אין לה השלכה מעשית. ברור לכולי עלמא שקבלת עול מלכות שמים איננה מיוסדת על הכרת הטובה על כך שבראנו. אבל הידיעה שבראנו חשובה מפני שהיא מבססת את ההכרה שהעולם בנוי על יסוד נוסחה מוסרית, "חסד ייבנה", מה שאין כן אם העולם קדמון, שאז החזק מנצח בלי קשר לזכותו המוסרית. וזה גם התוכן של תשובת רש"י.